đặc quyền đại lý

 

quy trình

1. Đăng ký

2. Khảo sát và ký kết hợp đồng

3. Chuyển hàng và trưng bày hàng hóa

4. Kiểm tra, hoàn thiện, đào tạo và đóng gói chuyển giao

KCT Việt Nam

Sứ mệnh trở thành nhà sản xuất quần áo bảo hộ lao động số 1 Việt Nam thông qua việc tập trung vào lợi ích khách hàng.
Dẫn đầu trong sự thay đổi xu hướng ăn mặc của doanh nghiệp, thay đổi định nghĩa về quần áo bảo hộ lao động trong quá khứ.

Trở thành đại lý của KCT