Những tiêu chuẩn để chọn quần áo bảo hộ tốt nhất hiện nay

Cập nhật những tiêu chuẩn thế giới về quần áo bảo hộ hiện nay:

Mối nguy hiểm Định mức đề xuất
Bảo vệ chống lại nhiệt và ngọn lửa EN ISO 11612: 2008
Bảo vệ chống tĩnh điện EN 1149-5
Bảo vệ chống lại lửa flash NFPA 2112
Bảo vệ cần thiết trong quá trình hàn và các quy trình liên quan EN ISO 11611: 2007
Bảo vệ chống lại các nguy cơ nhiệt của hồ quang điện EN 61482
Bảo vệ chống lại các nguy cơ điện NFPA 70 E
Yêu cầu về khả năng hiển thị cao EN ISO 20471; ANSI 107; AS / NZS 1906,4
Bảo vệ khỏi mưa, tuyết và gió tốc độ cao EN 343
Bảo vệ chống lại hóa chất lỏng EN 13034

KCT Vietnam – Sứ mệnh đưa thương hiệu quần áo bảo hộ Việt Nam xuất khẩu trên thế giới. 

Trả lời